Video cách điền thông tin khi đăng ký kiếm tiền với BOTV chuẩn nhất
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/c6whS47L4Tc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Hướng dẫn cách điền thông tin khi đăng ký kiếm tiền với BOTV chính xác nhất, để dễ dàng được chấp nhận trong việc xác minh KYC2 và KYC3 tránh bị khóa tài khoản hoặc mất công chỉnh sửa thông tin tài khoản BOTV
Và điền thông tin
Chú ý sau khi đăng ký xong vui lòng vào Mail kích hoạt mailXong mới đăng nhập vào được http://botv.com.vn để thực hiện tiếp việc xác minh KYC2, KYC3
http://xn--z-tym.vn/cach-dien-thong-...-lpbid403.html