đi ngang đọc bài thấy đúng cái đang tìm hiểu hóng ké ..... !!!!!