* Nội quy tham gia Game
- Những quy định chung do ban quản trị đề ra và có thể thay đổi tuỳ theo từng thời điểm. Bạn đồng ý tham gia chơi có nghĩa là đã đồng ý với mọi quy định chung
- Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối

- Không nói bậy, sử dụng các chương trình Hack trong Game


* Quyền sở hữu tài khoản - Item

- Người sở hữu Email hoặc SDT đăng ký khi đăng ký tài khoản MU hoặc email đó trùng với dữ liệu Server có quyền sở hữu tài khoản MU đó cùng toàn bộ nhân vật, vật phẩm có trong account.
- Số điện thoại và Địa chỉ email đó được gọi là Email sở hữu tài khoản. Địa chỉ Email sở hữu tài khoản là cơ sở chủ yếu và để BQT dựa vào đó để giải quyết các tranh chấp nếu có.

- Đồ vật trong game MU có thể dùng để trao đổi, chuyển nhượng
- Mọi giao dịch đều dễ dàng, BQT sẽ ko giải quyết trường hợp tranh chấp, lửa đảo

* Nội quy cách đặt tên
- Tuyệt đối không đặt được đặt tên nhân vật liên quan đến GM, Admin, Hỗ trợ ...
- Không đặt tên tài khoản, nhân vật có ký tự '~ ! @ # $ % & * ( ) + = < > ?'
- Nếu vi phạm những điều trên tài khoản, nhân vật sẽ bị xoá hoặc block mà không cần thông báo.